Financiën

Vanuit Nederland worden de werkzaamheden van Palm India financieel ondersteund door de Stichting Palm India. Deze stichting is gevestigd in Zuidhorn en heeft drie bestuursleden. Palm India (P.A.L.M. 2 is onze officieel geregistreerde naam) heeft een ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belastingen. Deze ANBI status is te vinden op de site van de belastingdienst https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ U kunt dan zoeken op naam en moet dan invullen: Organisatie: P.A.L.M. 2 Plaats: Zuidhorn. U ziet dan onze ANBI status.

Fondswerving
Het verwezenlijken van het doel van Palm India wordt voornamelijk gerealiseerd door het werven van fondsen via:

  • giften en donaties;
  • opbrengsten Palm kringloopwinkel;
  • subsidies en sponsorbijdragen;
  • baten uit erfstellingen en legaten;
  • baten uit activiteiten van de stichting;
  • baten die op andere wijze verkregen worden.

Ondersteuningsperiode
De stichting maakt per periode van telkens drie jaren afspraken over continuering van het ondersteunen in materiële zin van het werk in India. De lopende budgetperiode loopt van medio 2016 tot medio 2019.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal twee personen. Het bestuur stelt zelf, binnen die algemene regel, het aantal bestuursleden vast.

Momenteel bestaat het bestuur uit:
- Maarten van Woerden (voorzitter)
- Sjoerd Oppewal (secretaris)
- Andries Nicolai (penningmeester)

Het bestuur zet zich volledig belangeloos in voor het goede doel van Palm India. Er worden geen onkosten gedeclareerd en waar er kosten worden gemaakt, worden deze gesponsord door particulieren en/of bedrijven.

Fiscaalnummer RSIN 820774224
Bankrekeningnummer  NL33RABO0151866929