Onze werkwijze

Palm India stelt kleine zelfhulpgroepen (12-15 personen) samen, die onder leiding van een veldwerker van Palm India leren hoe ze samen kunnen werken. We geloven namelijk dat mensen samen meer kunnen bereiken dan individueel.

Doel van de zelfhulpgroep is dat ze gezamenlijke belangen samen kunnen uitvoeren en leren wat hun rechten zijn en daarvoor leren opkomen. Ook leren ze te inventariseren wat de problemen zijn en worden ze gestimuleerd hun eigen kennis en mogelijkheden in te zetten om deze problemen op te lossen. Op die manier neemt hun eigenwaarde en zelfvertrouwen toe. Momenteel zijn er ongeveer 700 zelfhulpgroepen actief, waarvan 80 procent vrouw is en 20 procent man.

Er worden momenteel vijf programma's uitgevoerd:

  1. Opbouwprogramma's om een duurzame en effectieve samenleving op te bouwen. Items zijn onderwijs, gezondheidszorg, hygiëne en mensenrechten;
  2. Landbouwprogramma's, waar de nadruk ligt op ecologisch verantwoorde landbouw;
  3. Projecten met als doel een inkomen te genereren voor de allerarmsten;
  4. Programma's om ondervoeding aan te pakken en voorlichting over preventieve gezondheidszorg;
  5. Organisatieopbouw door mensen om te leren omgaan met banken en overheden.