Visie

De liefde uitdragen in het geven van uitzicht aan mensen in armoede en/of verdrukking in Zuid-India.

"Vrienden, we moeten anderen laten merken dat we van hen houden. Niet door mooie woorden, maar door daden die Gods waarheid laten zien. " (1 Johannes 3:18)

Missie

Palm India is een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van de economische en maatschappelijke positie van de arme bevolking in Zuid-India. Palm India doet dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid en zelfbewustzijn te vergroten. Palm India geeft nooit geld of goederen, maar steunt de allerarmsten - ongeacht ras, geloof, geslacht of politieke overtuiging - met unieke Palm-programma’s.