Biologische landbouw

Door het jarenlange gebruik van chemicaliën is de landbouwgrond verzuurd, waardoor het telen van groenten moeilijk is geworden. Dit leidde tot een verlies aan opbrengsten, waarvan de Indiase landbouwers niets begrepen.

Meer dan dertig landbouwersgroepen (ongeveer 450 landbouwers) weten nu van dit probleem. Na een overgangsperiode van drie jaar zijn 66 landbouwers overgegaan op de pure en niet-chemische landbouw. Dit is eigenlijk de traditionele landbouwmethode. De landbouwers hebben geleerd hoe ze hun grond kunnen verrijken met behulp van de lokaal aanwezige middelen. Ze maken hun eigen biologische compost en biologische bestrijdingsmiddelen. Ze hebben een gewassenkalender ontwikkeld om, door het afwisselen van gewassen, verantwoord om te gaan met hun land. Op deze manier kunnen ze hun opbrengsten vergroten. De verkoop van de gewassen wordt door Palm India ondersteund.

Terug naar de vorige pagina