Verbeteren veeteelt

De gespecialiseerde training door de staf en de begeleiding door de lokale veearts hebben geleid tot een hogere melkproductie, een betere herkenning van dierziekten en gezondere dieren. Meer dan duizend kleine boeren/groepsleden van Palm India zijn betrokken bij het fokprogramma van koeien en geiten. De gespecialiseerde training door de staf en de begeleiding door de lokale veearts hebben geleid tot een hogere melkproductie, een betere herkenning van dierziekten en gezondere dieren. De melk wordt lokaal verkocht in koelcentra in de nabije steden. Een familie van vier personen kan leven van de verkoop van 20 liter melk per dag.

Terug naar de vorige pagina